Reklammation / garanti

    För att åberopa att en vara är felaktig skall företagskund
    reklamera PROREG omgående, dock senast 30 dagar från
    fakturadatum samt returnera varan.

    Garantitiden är 12 månader om inget annat anges.